Ooggestuurde interface
2022-08-13, 15:30–17:30, Large LED
Language: Dutch

Electro-oculografie (EOG)


een project geschreven door Innovationlab KULeuven: versterk de biopotentiaal over je ogen, lees het in (ADC) op arduino en gebruik het in scratch om pac-man aan te sturen.


What's the maximum amount of participants you can host?

10

https://janthielemans.wixsite.com/curriculum