Cooperatief ondernemen
2022-08-12, 14:00–15:00, Medium Mosfet
Language: Dutch

Wat is coöperatief ondernemen en hoe kan CERA je daarin ondersteunen?


De Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) omschrijft een coöperatie als ’een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale of culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren.’

Een hele boterham. Na deze talk zal je dit sowieso beter begrijpen.